Biometrie na trezorech

Biometrie je rozpoznání konkrétního člověka pomocí jeho jedinečných znaků. Klasicky oční duhovky, obličeje, hlasu, otisk prstu nebo celé dlaně.

Přístup do trezoru prstem

Nejčastějším používaným znakem v biometrii je právě otisk prstu. Asi pro svojí pohodlnost a jednoduchost. Svojí úlohu v tom jistě bude mít i cena čtečky a softwaru. Historie je je neuvěřitelná. Již na hliněných tabulkách v 8. století byl nalezen otisk prstu proti padělání. V Číně se otisky ruky a chodidel používají od 14. století dodnes. Otisk prstu jako identifikace má dnes široké uplatnění. Přes počáteční problémy a odmítání. Nakonec se technika otisků prstů dočkala širokého uplatnění. Také po nástupu nových technologií, jako je DNA či oční duhovka. Zůstává dodnes nejpoužívanější metodou při identifikaci a ověřování identity osob.

Otevření trezoru oční duhovkou

Mezi další biometrické metody se v posledním čase rozšiřuje použití oka. Tedy technologie založené na skenování oční duhovky. Využívají se jako snímací zařízení běžné CCD kamery. Vlastně není nutný ani blízký kontakt mezi uživatelem a snímačem. Ve skutečnosti snímek oka může být pořízen ze vzdálenosti až jednoho metru. Duhovka může být zachycena a zpracována i u osob se zhoršeným zrakem, pokud nemají poškozenou samu duhovku. Dokonce ani brýle na očích a ani kontaktní čočky nejsou pro tuto technologii překážkou. Velkou výhodou je, že tato technika nevyžaduje přímý kontakt uživatele se snímačem. Není pro něj nijak obtěžující a je přijímána velmi kladně.

Trezor otevřený hlasem

Tak o takové technologii jsem slyšel jen v jednom filmu a bylo to z prostředí nějakého tajného zařízení ("můj hlas je můj pas"). Trezory ovládané hlasem nejsou na trhu.